Ukončení výstavy Dobré město a debata

02.10.2016

Národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek si ve čtvrtek krátce prohlédl Louny a poté nám představil Město s dobrou adresou. To je srozumitelnější název pro město, které reflektuje potřeby lidí při řešení veřejného prostoru a městské mobility. Probíraly se problémy měst s dopravou a parkováním, kombinace různých druhů dopravy i konkrétní příklady a data z CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i..
Besedy se zúčastnilo 10 lidí a velice nás těšila zejména přítomnost starosty Město Louny Radovana Šabaty a starostky Žatec Zdeňky Hamousové. Z pozvaných úředníků nevyužil šanci něco se dozvědět nikdo, z ostatních členů dopravní komise taky ne.