Studie cyklostezek - projekt pro 2018

18.01.2018

Na základě nové studie sítě cyklostezek od Valbeku (2017) vybrala dopravní komise jako prioritní opatření páteřní cyklostezku okolo ulice 28. října. Vyhověla tak i četným doporučením, aby se pokud možno realizovaly ucelené trasy najednou, nikoliv v nesouvislých částech, jak se tomu často děje. Na rok 2018 je v rozpočtu projekt na tuto úpravu. Zásah to bude na Louny, pokud se zrealizuje, celkem radikální. Jako vedlejší pozitivní efekt lze spatřovat i to, že se vyřeší každodenní komplikovaná situace před 3. ZŠ, kde rodiče na průtahu městem zastavují ve dvou řadách vedle sebe, aby vyložili školáky co nejblíže vchodu.