Aktualizace návrhu sítě cyklostezek 2017, varianta k připomínkování

Vybraná opatření k rychlé realizaci, zpracováno 2015. Prakticky všechno bylo v dopravní komisi zamítnuto. Nově máme za úkol vypracovat nový a ambicioznější plán.

Návrh sítě cyklostezek v intravilánu  města z roku 2009 - několik opatření je realizováno, většina nikoliv

V roce 2016 navrženo a na sklonku roku instalováno - bezpečné cyklostání na autobusovém nádraží. Vybrán byl Bikebox a měl být pro 10 kol, nakonec jen pro 5. Provoz zdarma.

V roce 2016 dokončený kus v rámci nadregionální cyklostezky Ohře. Plánováno už dlouhá léta...